Välj en sida
Ödeshög är sen en tid tillbaka den första kunden som har en helhetslösning från Occas och Ombord. Vad innebär det här egentligen Erik Oldfeldt, VD för Occas och AB Oard?

– Ödeshög har med sina avtal med Occas och AB Oard outsourcat stora delar av sin skolskjutsverksamhet som sköts på kommunsidan. Det innebär att konsulter från Occas kommer bistå i handläggningen, genomföra trafiksäkerhetshöjande arbeten och planera skolskjutsen tillsammans med inblandade aktörer, t.ex skola och transportör.

Samtliga moment sköts i systemet Ombord som tillhandahålls av AB Oard.

– Elever kommer ansöka digitalt och kommer via en portal se ansökan, beslut och reseschema för skolbussen.

– Planering sker digitalt och presenteras individuellt för varje förare via det digitila förarstödet. Så att alla skolskjutsturer som körs – körs på rätt tid, med rätt barn till rätt hållplatser.

– Föräldrarna ser via en Ombordapplikation utvecklad för mobiler när elever klivit på eller av och om det skett vid den hållplats de har fått tilldelad sig.

– Vi ser att det här totalt sett ger en hållbar, trygg och effektiv skolskjuts vilka både kommuninvånare, transportörer och tjänstepersoner på skolorna får gagn av säger Erik Oldfeldt.