Välj en sida

Produkter

Vi verkar för att göra skolskjutsen trygg, säker och hållbar för alla involverade parter.
Flöde busslinjer

Ombord är uppbyggt av ett flertal moduler, samtliga är integrerade i varandra och ger tillsammans en helhetslösning. Med Ombord får du kontroll, smidighet och enkelhet för att kunna möta de krav som finns på skolskjutsens utförande – från beslutsfattande till planering och kommunikation till förare, resenärer och vårdnadshavare.

Läs mer om de olika modulerna nedan och hör gärna av dig om du har frågor. Kontaktuppgifter hittar du under kontakt uppe i högra hörnet.

Modul Ansökan

Ansökan

Ombord Ansökan

Ansökan digitalt utan blanketter är en självklarhet idag. Ombord Ansökan är en modul som ger dig möjlighet att erbjuda ansökan digitalt samt utforma de frågor du anser nödvändiga för att kunna ta beslut. Den digitala ansökan som genereras kan du använda direkt i ditt handläggningssystem eller i Ombord.

Modul Beslutsstöd

Beslutsstöd

Ombord Handläggning
Digitalisering har ofta varit något som skett på ”utsidan”. Med Ombord Handläggning så blir även handläggningsprocessen digital vilket kommer underlätta för dig och din organisation. Om ansökan sker via Ombord Ansökan används uppgifterna som finns i Ombord för att direkt kunna avgöra om eleven har rätt till skolskjuts. Du som handläggare kan göra en rättsäker bedömning i systemet utifrån t.ex trafikbedömning eller om eleven sökt till sin skolskjutsskola. Med Ombord Handläggning blir handläggningen enkel och effektiv, samtidigt som den bibehåller en hög rättssäkerhet.
Modul Administration

Administration

Ombord Administration

Med Ombord Administration ser du vilka resenärer som har rätt att resa utifrån kommunens regelverk, avstånd till skola och hållplats samt eventuellt växelvist boende. Informationen i Ombord Administration skapar grunden för planeringen av skolskjutsen. Ombord Administration är ditt verktyg för att få total kontroll över vilka som har skolskjuts och hur den utförs.

Modul Planering

Planering

Ombord Planering

Med Ombord Planering skapar du den planering som ska ligga till grund för utförandet av skolskjutsen, i större buss eller mindre fordon – Ombord Planering klarar flera typer av utföranden. Det är en enkel men kraftfull miljö att jobba i och det möjliggör att du som planerare får en planering med hög kvalitet samtidigt som den är trygg, säker och hållbar.

moln ikon

Förarstöd

Ombord Förarstöd

Papperslistor för rutter och turer tillhör det förgångna och är ett garanterat sätt att få fel i utförandet. Vi har tänkt om och som först på marknaden har vi knutit ihop Ombord Planering med vårt digitala utförarstöd – Ombord Förare. Här kan förare se vilka resenärer som planerats att resa med aktuell rutt och var de ska gå på och av. Förare ser vilka elever som är dagsaktuella på turlistan och om Ombord Säkerhet används, exakt vilka elever som är ombord och vilka hållplatser som är aktuella för skolskjutsen. Helt enkelt blir skjutsen tryggare, säkrare och mer hållbar.

moln ikon

Säkerhet

Ombord Säkerhet

Säkerhetsbälten, säten anpassade för resenärer, att alla måste kunna sitta i bussen när man kör på landet. Utvecklingen går framåt. Nästa självklara steg är att varje resenär registrerar sig när hen går ombord på skolbussen och även ner hen går av skolbussen. Det möjliggör förutom att föräldrar kan få trygghet i vetskapen om att ens barn är trygga på väg hem även nya sätt att snabbt kunna agera vid incident som är tryggare, säkrare och mer hållbara. Vi kan erbjuda olika sätt för elever att registrera sig själva. Allt från färgglada taggar för de yngsta till mobilappar som de äldsta kan ha på sina telefoner.

moln ikon

Förälder

Ombord Förälder

Kommunikation med medborgare kan ibland vara komplicerat och tidspressat. När det gäller information om skolskjuts är det viktigt att det kan komma ut information snabbt.
Med tilläggstjänsten Ombord Förälder kan man som förälder eller annan målsman se ankomst och avgångstiderna för sitt eller sina barns skolskjuts. Den som är skolskjutsansvarig kan kommunicera ut tider och förändringar på ett lätt och enkelt sätt. Ombord Förälder finns som app att hämta i både App Store och Google Play.

Ombord buss i rörelse
Busstopp