Välj en sida

Resenär

De mest utmärkande funktionerna i Ombord

Ett skolskjutsfordon kör nästan samma rutt varje dag. Med nästan samma elever varje dag. Den enda som med säkerhet vet vilka elever som befinner sig ombord på skolskjutsen är föraren. Vid en olycka där föraren är satt ur spel kan ingen idag med säkerhet säga vilka elever som vid olyckstillfället befinner sig på bussen.
Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er.

 

Förälder 

Om ditt barn har ett resekort från Ombord så använder sig din kommun av systemet Ombord Resenär för en säkrare skolskjuts. Alla personuppgifter behandlas enligt med allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”) och annan tillämplig lagstiftning till skydd för den personliga integriteten.  Kontakta skolskjutsansvarig på din kommun för mer information. 

Kontakta oss

AB Oard, Org.Nr 559168-9921
Dalsgatan 13, 603 32 Norrköping
013-4659930
info@ombord.online